WestStar
-koncernen har
126
anställda
17.8.2017

WestStar verkar i många branscher

WestStar-konglomeratet har verksamhet i service- och handelsbranschen, maskin- och partihandeln samt livsmedelsindustrin. Vi verkar också i investeringsbranschen samt fastighetsbranschen.