Planerar du att sälja ditt företag?
Ta kontakt
»

Investeringar

WestStar investerar i finländska små och mellanstora företag. Målsättningen för investeringarna är att finna tillväxtorienterade företag och göra majoritetsinvesteringar i dem, samt att vara en aktiv ägare och utveckla företagens värde och lönsamhet.

WestStar har varit köpare i talrika företagsaffärer. Som köpare och ägare koncentrerar sig WestStar på långsiktig utveckling av företagsverksamheten.

Ifall du planerar att arrangera om ägandet, genomföra ett generationsskifte eller sälja ditt företag kan du gärna kontakta oss.