YRITYSKAUPAT

Etsitkö jatkajaa yritykselle?

Vuosittain tuhannet yritykset etsivät jatkajaa liiketoiminnalle, mutta valitettavan usein sopivaa jatkajaa ei löydy ja yritystoiminta lopetetaan. Jatkajaa etsitään usein heikolla valmistautumisella ilman tietoa kaikista yrityskaupan toteutuksen mahdollisuuksista. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten yrityksen jatkajan löytämistä edistetään.

Mistä löytää jatkaja yritykselle?
Yrityskaupan monet mahdollisuudet
Näin valmistaudut yrityskauppaan
Myyjän muistilista

Mistä löytää jatkaja yritykselle?

Jatkajan löytäminen yritykselle voi olla haasteellista, joten yrityksen myynnistä kannattaa tiedottaa useiden kanavien avulla. Potentiaalista jatkajaa voi etsiä itse tai pyytää ammattilaisen apua.

  • Julkiset myyntisivustot: Internetistä löydät useita ilmaisia, sekä maksullisia sivustoja, johon voi jättää yrityksen myynti-ilmoituksen
  • Yrittäjäverkostot: ELY-keskukset, uusyrityskeskukset ja muut yrittäjäverkostot voivat tietää potentiaalisista ostajista.
  • Suora yhteydenotto potentiaalisiin ostajiin: ostajia voi myös lähestyä sellaisista tahoista, joiden omaan liiketoimintaan yritys toisi lisäarvoa, kuten sijoitusyhtiöt tai kilpailijat.
  • Yrityksen tai perheen sisältä: jatkaja voi löytyä oman perheen lisäksi yrityksen päämiehistä, avainhenkiköistä tai omista sidosryhmistä, kuten tavarantoimittajista.
  • Yritysvälittäjät: jatkajaehdokas voi löytyä myös yritysvälittäjien kattavista rekistereistä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että välittäjän palvelut eivät ole ilmaisia.

Yrityskaupan monet mahdollisuudet

Optimaalinen tilanne myyjälle on usein myydä koko liiketoiminta kerralla, mutta aina yritykselle ei löydy sopivaa ostajaa tällä kauppatavalla. Siksi jatkajaa etsiessä on syytä harkita myös muita vaihtoehtoja, jotka soveltuvat niin yrityksen toimintaan, kuin myyjän tilanteeseen. Yrityskauppa voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Koko liiketoiminnan kauppa täydellä hinnalla soveltuu yrityksille, jotka ovat tuottavia ja kauppahinta voidaan maksaa takaisin 3-6 vuodessa. Yrityksen toimialan tulevaisuuden näkymät ovat hyvät ja tulevaisuuden liikevaihto voidaan pitää suhteellisen varmana nykyisellä toiminnan tasolla.

Koko liiketoiminnan kauppa työsuhteella mahdollistaa ostajalle edullisemman kauppahinnan ja myyjä voi jatkaa yrityksen palveluksessa, jolloin hän säilyttää tuloja ja kerryttää työeläkettä. Jatkaja saa myös arvokasta osaamista, jota myyjän kokemus on kerryttänyt yrityksestä.

Osakkuuden myyminen on myös keino löytää jatkaja yritykselle, jolloin osapuolet toimivat aluksi kumppaneina ja osakas ostaa loput yrityksestä myöhemmin. Tämä kauppatapa edellyttää yritykseltä mahdollisuutta kattaa toisen osakkaan palkkakulut

Koko liiketoiminnan kauppa osamaksulla voidaan toteuttaa, mikäli yrittäjän on haastava löytää sopivaa jatkajaa, jolla on myös taloudellinen kyky kauppaan. Tällöin uusi omistaja maksaa sovitun kauppahinnan osuuden kuukausittain tai osuutena liikevaihdosta.

Yrityskaupan suunnittelussa on myös hyvä miettiä toteutetaanko kauppa liiketoimintakauppana vai osakekauppana.

Näin valmistaudut yrityskauppaan

Kun yritystoiminnan luopumisesta on tehty päätös, yrityksen valmistelu kannattaa aloittaa välittömästi, sillä jatkajan löytäminen voi olla pitkä prosessi. Mitä paremmin pohjatyöt on tehty, sitä helpommin jatkaja on löytää, sekä viedä kaupat kitkattomasti loppuun.

1. Tee yrityksestä kiinnostava jatkajalle

Kun yrityksen myynti tulee ajankohtaiseksi, liiketoiminta ei kokonaisuudessaan ole aina siinä kunnossa, että se houkuttelee potentiaalisia ostajia. Yrityskauppa toteutuu helpommin, mikäli ostajan ja myyjän tarpeet kohtaavat. Yritystä kannattaa siis hyvissä ajoin valmistella myyntiä varten, huomioimalla koko yrityksen kunto, tuottavuus, imago ja kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat ostajan kiinnostukseen. Myyntikuntoon hiottu yritys saa potentiaalisen jatkajan innostumaan yrityksen mahdollisuuksista.

2. Laadi tarvittavat dokumentit

Yrityksen taloudellisten tunnuslukujen, sekä liiketoimintaympäristön analysointi ja dokumentointi on hyvä tehdä huolellisesti. Ostajaehdokkaalle esitetään ensimmäisenä tyypillisesti sijoitusmuistio, jossa kerrotaan yrityksen toiminnasta, markkinaympäristöstä ja avainluvuista yleisellä tasolla. Potentiaalinen jatkaja haluaa tämän jälkeen tutustua tarkemmin yrityksen taloustietoihin, tilinpäätöksiin ja varallisuuteen, jolloin asiakirjojen on oltava valmiina.

3. Tee arvonmääritys kauppahinnan tueksi

Yrityksen arvonmääritys tukee hintapyyntöä ja auttaa rakentamaan realistisen hintapyynnön. Arvonmääritykseen on useita menetelmiä, joita käytetään eri tilanteissa, mutta yksinkertaistettuna voidaan sanoa yrityksen arvon olevan arvio tulevaisuuden tuloista. Asia ei kuitenkaan ole aina näin simppeli ja loppupeleissä yrityksen arvo on se mitä ostaja suostuu siitä maksamaan.

Kun huolelliset valmistelut on tehty, voidaan siirtyä suoraan asiaan, eli potentiaalisten jatkajien tavoittamiseen ja muihin yrityksen myyntiprosessin vaiheisiin.

Myyjän muistilista

Yrityskauppa on aina yhtä uniikki prosessi, kuin jokainen yrityskin. Jatkajan löytäminen yritykselle voi kestää kauan, eikä myyntiprosessi itsessään ole aina nopea. Yrittäjän onkin hyvä aloittaa kaupan harkitseminen ja valmistelu hyvissä ajoin.

  • Aloita kaupan valmistelut ajoissa ja toteuta se huolellisesti, näin nopeutat jatkajan löytymistä ja yrityskauppaa
  • Valitse miten haluat toteuttaa yrityskaupan ja harkitse eri vaihtoehtoja
  • Valmistele yritys ostokuntoon järjestelemällä tarvittavat asiakirjat, turhien rasitteiden poistolla ja yritystoimintaa selkeyttämällä saat liiketoiminnasta houkuttelevan ostajille
  • Ole henkisesti valmis luopumaan yrityksestä, sillä yrityskauppaa ei tehdä tunteella ja pahimmassa tapauksessa yrityskauppa kaatuu, mikäli tunteet määrittelevät kauppahintaa tai -ehtoja
  • Yrityskaupassa voi käyttää ammattilaisen apua koko prosessin läpiviennissä tai eri vaiheissa. Viimeistään kauppakirjan laatimisessa kannattaa pyytää ammattilaisen apua, sillä se on koko prosessin tärkein asiakirja

Yrityksen jatkajan löytäminen on monivaiheinen ja usein pitkäkestoinen prosessi, jossa tulee huomioida paljon asioita. Jos sinulla ei ole jatkajaa yritykselle ja harkitset yrityksesi myyntiä, ota meihin yhteyttä. Yrityksen toimialalla ei ole merkitystä, sillä sijoitamme yrityksiin, joissa näemme kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa.